Springbrettprisen

Hvert år deler Springbrettet ut 10.000 kroner til studenter som har gjort en innsats for å øke kontakten mellom arbeidsliv og studenter i Bergen.

Vi i Springbrettet ønsker å vise at vi setter pris på tiltak som fremmer karrieremuligheter for bergensstudenter, og det er en glede for oss å hedre inspirasjonsrike og flinke studenter! Neste utdeling av Springbrettprisen er i 2016.

Årets vinnere ble Studentunionen ved Campus Christiania i Bergen.

De som blir nominert som kandidatene til Springbrettprisen vil bli invitert på middag og utdelingen av prisen. Det beste prosjektet premieres med  10.000 kr. og tittelen «Bergens beste karriereprosjekt 2016». 

Retningslinjene for nominasjon av prosjekter

Kriterier for å søke:

Karriereprosjektet må ha vært arrangert i skoleåret 2015/2016, og hovedmotivet må ha vært å knytte kontakter mellom studenter og næringslivet i Bergen. Videre må prosjektetet være studentdrevet.

Søknaden bør inneholde en beskrivelse av:

- Hva studentene fikk ut av arrangementet, og hvordan dere har lagt opp samarbeidet mellom arbeidslivsaktørene og studentene.
- Har arrangementet vært arrangert tidligere, er det viktig at eventuelle endringer ved årets utgave vektlegges.
- Når arrangementet oppstod, og hvorfor.
- Hva som er særegent ved nettopp deres arrangement (bør vektlegges).
- Hvilken målgruppe arrangementet retter seg mot, og hvordan har dere gått frem for å treffe nettopp denne studentgruppen.
- Hvilket utbytte studenter fikk av å delta på deres arrangement.
- Videre må søknaden inneholde en utfyllende prosjektskisse og motivasjonssøknad.

Dette er kriterier juryen vil legge vekt på. Likevel vil motivasjonssøknaden tillegges særlig vekt fordi vi vil vite hvorfor deres karriereprosjekt er Bergens beste.


opp