Styret

Styret er det ledende organet i Springbrettet mellom Generalforsamlingene, som holdes en gang i semesteret. Oppgavene til styret er å sørge for at organisasjonen drives forsvarlig fremover, herunder ved å legge langsiktige planer, sørge for at det er tilstrekkelig med midler til rådighet, at budsjetter overholdes m.v. Styret representerer også Springbrettet utad, og sørger for å opprettholde et godt samarbeid med våre samarbeidspartnere.

 

 

sb_ansatte_564.jpg
 

Carl Christian Ellingsen
Verv: Leder
Studier: Siviløkonom, NHH
E-post: carl.ellingsen@springbrettet.org

sb_ansatte_5382.jpg 

Erle Lind Sundfjord
Verv: Nestleder
Studier: Sammenliknende politikk, UIB
E-post: erle.l.sundfjord@springbrettet.org             

sb_ansatte_388.jpg 

Line Beate Melsæter
Verv: Fondsansvarlig
Studier: Master Rettsvitenskap, UIB
E-post: line.melsaeter@springbrettet.org
For fondshendvendelser: fond@springbrettet.org   

ansattfoto_6077.jpg 

Endre Offerdal
Verv: Bedriftsansvarlig
Studier: Internasjonal markedsføring, BI
E-post: endre.offerdal@springbrettet.org

10952819_10152957154050861_696451816_o1.jpg
 

Sofie Fogstad Vold
Verv: Rekrutteringsansvarlig
Studier: Master Rettsvitenskap, UIB
E-post: sofie.vold@springbrettet.org

ansattfoto_6135.jpg 

Kristoffer Duesund
Verv: Økonomiansvarlig
Studier: Samfunnsøkonomi, UIB
E-post: kristoffer.duesund@springbrettet.org

ansattfoto_6072.jpg 

Hannah Douglass Hylin
Verv: Organisasjonssekretær
Studier: Sammenliknende politikk, UIB
E-post: hannah.hylin@springbrettet.org


opp