Styret

Styret er det ledende organet i Springbrettet mellom Generalforsamlingene, som holdes en gang i semesteret. Oppgavene til styret er å sørge for at organisasjonen drives forsvarlig fremover, herunder ved å legge langsiktige planer, sørge for at det er tilstrekkelig med midler til rådighet, at budsjetter overholdes m.v. Styret representerer også Springbrettet utad, og sørger for å opprettholde et godt samarbeid med våre samarbeidspartnere.

 

 

sb_ansatte_648.jpg 

Ida Bring Løberg
Verv: Leder
Studier: Geografi, UiB
E-post: ida.loeberg@springbrettet.org

 

Carl Christian Ellingsen
Verv: Nestleder
Studier: 
E-post: carl.ellingsen@springbrettet.org             

 

Therese Nordby Lundh
Verv: Fondsansvarlig
Studier: 
E-post: therese.n.lundh@springbrettet.org
For fondshendvendelser: fond@springbrettet.org   

 

Johanne Sognefest-Haaland
Verv: Bedriftsansvarlig
Studier:
E-post: 

sb_ansatte_585.jpg 

Aleksandra Marie Kjemhus
Verv: Rekrutteringsansvarlig
Studier:
E-post: Aleksandra.M.Kjemhus@springbrettet.org

 

Haakon Reine
Verv: Økonomiansvarlig
Studier: 
E-post: haakon.reine@springbrettet.org

 

Hanne Ulfsnes
Verv: Organisasjonssekretær
Studier: 
E-post: Hanne.Ulfsnes@springbrettet.org


opp