Styret

Styret er det ledende organet i Springbrettet mellom Generalforsamlingene, som holdes en gang i semesteret. Oppgavene til styret er å sørge for at organisasjonen drives forsvarlig fremover, herunder ved å legge langsiktige planer, sørge for at det er tilstrekkelig med midler til rådighet, at budsjetter overholdes m.v. Styret representerer også Springbrettet utad, og sørger for å opprettholde et godt samarbeid med våre samarbeidspartnere.

 

 

 julie1.jpg

Julie Værnø
Verv: Leder
Studier: Master Rettsvitenskap, UiB
E-post: julie.vaernoe@springbrettet.org

 donna anja.jpg

Anja Charlotte Markussen
Verv: Nestleder
Studier: Journalistikk, UiB
E-post: anja.markussen@springbrettet.org           

 pål9000.jpg

Pål Rye Jakobsen
Verv: Bedriftsansvarlig
Studier: Sammenliknende politikk, UiB
E-post: paal.jakobsen@springbrettet.org

 hedda_emilie_bratvold.jpg

Hedda Brattvoll
Verv: Rekrutteringsansvarlig
Studier: Master Rettsvitenskap, UiB
E-post: hedda.brattvoll@springbrettet.org

 ansattfoto_6135.jpg

Kristoffer Duesund
Verv: Økonomiansvarlig
Studier: Samfunnsøkonomi, UIB
E-post: kristoffer.duesund@springbrettet.org

 iselin1.jpg

Iselin Landa Osmo
Verv: Organisasjonssekretær

Studier: Master Rettsvitenskap, UiB
E-post: iselin.osmo@springbrettet.org
For fondshendvendelser: fond@springbrettet.org  

3


opp